Trang chủ Các tác giả Đăng bởi toannangcao

toannangcao

75 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

0
Bất đẳng thức có nhiều ứng dụng trong giải toán, đặc biệt có thể áp dụng để giải các phương trình nghiệm nguyên. Tùy từng...

Giải PT nghiệm nguyên bằng cách xét số dư từng vế

0
Bằng cách xét số dư từng vế chúng ta có thể giải được phương trình nghiệm nguyên. Phương pháp này có thể chứng minh...

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

0
Với các bài toán nâng cao giải phương trình nghiệm nguyên dạng đơn giản chúng ta có thể giải bằng phương pháp dùng tính...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 9 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 9 tập 1 và tập 2" - tác giả Vũ Hữu Bình sẽ giúp học sinh...

Phép nhân là phép cộng nhiều lần

0
Đáp số của phép nhân là tích số có thể thu được từ số nhân và số bị nhân. Ta cũng nhận được cùng...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 1 và tập 2" - tác giả Vũ Hữu Bình sẽ giúp học sinh...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1 và tập 2" dành cho học sinh khối lớp 7 học lực khá...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 6 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 6 tập 1 và tập 2" của tác giả Vũ Hữu Bình sẽ giúp học sinh...

Sách Toán cơ bản và nâng cao lớp 5 tập 1, tập 2 –...

0
Sách Toán cơ bản và nâng cao lớp 5 tập 1 và 2 được biên soạn bám sát chương trình học trên lớp và...

Sách Toán nâng cao lớp 2 – Nguyễn Danh Ninh

0
Sách Toán nâng cao lớp 2 là cuốn sách tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh học sinh dạy con em mình...