Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 – tập 1

Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 – tập 1, các tác giả Tôn Thân, Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nội dung cuốn sách nhắc lại các kiến thức lý thuyết cần nhớ, đưa ra các ví dụ chọn lọc và phân loại bài tập Toán 8 theo từng dạng.

Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 - tập 1

*Xem online hoặc Download file Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 – tập 1.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *