Trang chủ Tags Múi giờ

Tag: múi giờ

Các múi giờ của Hợp chủng quốc Mỹ

0
Múi giờ - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như sau: Múi giờ Giờ chuẩn Giờ mùa hè Giờ miền đông 11:00 12:00 Giờ trung tâm 10:00 11:00 Vùng núi cao 9:00 10:00 Thái bình dương 8:00 9:00

Các mùi giờ của Canada

0
Múi giờ Canada như sau: Múi giờ Giờ chuẩn Giờ mùa hè Giờ Đại tây dương 12:00 1:00 Giờ miền Đông 11:00 12:00 Giờ Trung tâm 10:00 11:00 Giờ vùng núi 9:00 10:00 Giờ Thái bình dương 8:00 9:00

Các múi giờ của Bắc Mỹ

0
Múi giờ Bắc Mỹ như sau: Múi giờ giờ chuẩn Giờ mùa hè Đại tây dương 12:00 1:00 Miền Đông 11:00 12:00 Trung tâm 10:00 11:00 Vùng núi 9:00 10:00 Thái bình dương 8:00 9:00 Alaska 7:00 8:00 Hawaiian 6:00 No DST