Trần Thị Vân Anh

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9 gồm các chuyên đề: tính toán hình học, chứng minh đa giác, đường tròn, quỹ tích, hình không gian. Tác giả: Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. *Download file Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9 gồm các chuyên đề: Biến đổi đại số, phương trình bậc 2, hệ PT, PT nghiệm nguyên, vô tỷ, BĐT. Tác giả: Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.  *Download file Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán […]