Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9 gồm các chuyên đề: tính toán hình học, chứng minh đa giác, đường tròn, quỹ tích, hình không gian.

Tác giả: Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

*Download file Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *