Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 1- Đại số

Sách Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở Toán 9 tập 1- Đại số. Tác giả: Vũ Hữu Bình, Phạm Thị Bạch Ngọc, Đàm Văn Nhỉ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 1- Đại số gồm 17 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao giúp bạn đọc hiểu sâu và rộng hơn về Đại số 9.

Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 1- Đại số

*Xem online hoặc Download file Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 1- Đại số.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *