bồi dưỡng hsg toán 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9 gồm các chuyên đề: tính toán hình học, chứng minh đa giác, đường tròn, quỹ tích, hình không gian. Tác giả: Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. *Download file Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 9 gồm các chuyên đề: Biến đổi đại số, phương trình bậc 2, hệ PT, PT nghiệm nguyên, vô tỷ, BĐT. Tác giả: Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.  *Download file Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán […]

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 - Nguyễn Đức Tấn

Sách Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn – Nguyễn Anh Hoàng – Nguyễn Đoàn Vũ. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn thành 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm nhiều chương, trong đó có các bài học […]