Nguyễn Đức Tấn

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 - Nguyễn Đức Tấn

Sách Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn – Nguyễn Anh Hoàng – Nguyễn Đoàn Vũ. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn thành 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm nhiều chương, trong đó có các bài học […]

Đề thi toán tiểu học chọn lọc hay

Đề thi toán tiểu học chọn lọc hay

Toán chọn lọc tiểu học tập 2 gồm các đề thi vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trần Đại Nghĩa – Tp.Hcm, đề toán chọn lọc. Sách Toán chọn lọc tiểu học tập 2 – Các tác giả: Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuân Tiến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt […]

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng – Nguyễn Đức Tấn

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng - Nguyễn Đức Tấn

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng của tác giả Nguyễn Đức Tấn là một cuốn sách hình học nâng cao hay nên đọc. Sách được viết bởi các tác giả: Nguyễn Đức Tấn (chủ biên), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa, Huỳnh Duy Thủy, Nguyễn Đoàn Vũ, Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Tấn […]