Trần Phương

Đề thi toán tiểu học chọn lọc hay

Đề thi toán tiểu học chọn lọc hay

Toán chọn lọc tiểu học tập 2 gồm các đề thi vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trần Đại Nghĩa – Tp.Hcm, đề toán chọn lọc. Sách Toán chọn lọc tiểu học tập 2 – Các tác giả: Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuân Tiến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt […]