chứng minh thẳng hàng

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng – Nguyễn Đức Tấn

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng - Nguyễn Đức Tấn

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng của tác giả Nguyễn Đức Tấn là một cuốn sách hình học nâng cao hay nên đọc. Sách được viết bởi các tác giả: Nguyễn Đức Tấn (chủ biên), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa, Huỳnh Duy Thủy, Nguyễn Đoàn Vũ, Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Tấn […]