Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 2- Hình học

Sách Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở Toán 9 tập 2- Hình học. Tác giả: Vũ Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Bá Đang, Lê Quốc Hán, Hồ Quang Vinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 2- Hình học gồm 14 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao giúp bạn đọc hiểu sâu và rộng hơn về Hình học 9.

Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 2- Hình học

*Xem online hoặc Download file Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 tập 2- Hình học.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *