Tin tức

Tổng hợp tin tức trường lớp, tin tuyển sinh, tin giáo dục trong nước và thế giới. Cập nhật thông tin thi cử, bài viết hay.

Cách để chia gallons, quarts và pints

Cách để chia gallons, quarts và pints

Hướng dẫn: Biến đổi gallons thành pints bằng cách nhân số lượng gallons với 8. Biến đổi quarts thành pints bằng cách nhân số lượng quarts với 2. Cộng các con số ở trên và số pints ban đầu với nhau. Thực hiện phép chia theo yêu cầu để xác định số lượng pints. Biến […]

Cách để nhân Gallons, Quarts và Pints

Cách để nhân Gallons, Quarts và Pints

Hướng dẫn: Biến đổi gallons thành pints bằng cách nhân số lượng gallons với 8. Biến đổi quarts thành pints bằng cách nhân số lượng quarts với 2. Cộng các con số ở trên và số pint ban đầu với nhau. Thực hiện phép nhân theo yêu cầu để xác định rõ tổng số pints. […]

Thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính

Trật tự các phép toán hay thứ tự thực hiện các phép tính được thực hiện như thế nào cho đúng quy tắc để không bị sai? Xét một bài toán nhỏ của học sinh dưới đây. Bài toán: Tính giá trị biểu thức số học sau: 3 + 4 x 2 Lời giải: Điều […]