Trang chủ Tin tức Cộng trừ, nhân chia số nguyên dương và số nguyên âm

Cộng trừ, nhân chia số nguyên dương và số nguyên âm

157
0

Bạn có thể cộng, trừ, nhân, và chia các số nguyên. Số nguyên âm là các số nhỏ hơn 0. Số nguyên dương là các số lớn hơn 0.

Ví dụ: -4 là số nguyên âm và +4 là số nguyên dương.

Với các số nguyên âm, bạn phải viết ký hiệu – phía trước. Bạn không cần phải viết ký hiệu + phía trước số nguyên dương. (7 bằng với +7 và 10 bằng với +10.)

Bạn có thể đặt các số nguyên trên trục số. Các số nguyên âm nằm ở phần bên trái số 0 và các số nguyên dương nằm ở phần bên phải số 0. Càng dịch chuyển sang bên trái số không thì các số càng nhỏ hơn. Càng dịch chuyển sang bên phải số không trên trục số thì các số càng lớn hơn.

< | | | | | | | >
-3 -2 -1 0 1 2 3

Cách cộng các số nguyên

Bắt đầu với số đầu tiên bạn muốn cộng và tìm vị trí của nó trên trục số. Tiếp theo nếu số thứ hai là số dương thì ta sẽ đếm tăng trên trục số để tìm đáp số. Nếu số thứ hai là số âm thì ta đến lùi trên trục số. Nếu cộng với một số âm, điều đó tương tự như trừ bớt đi.

Ví dụ:

3 + (-2) = 1 (tìm vị trí của số 3 nằm trên trục số và đếm lùi đi 2 vị trí.)

-2 + 4 = 2 (tìm vị trí của số -2 nằm trên trục số và đếm tăng lên thêm 4 vị trí.)

Cách trừ các số nguyên

Bắt đầu với số đầu tiên bạn muốn cộng và tìm vị trí của nó nằm trên trục số. Tiếp theo nếu số thứ hai là số dương thì ta đếm giảm trên trục số để tìm đáp số. Nếu số thứ hai là số âm thì ta đếm tăng trên trục số. Nếu bạn trừ đi một số âm thì điều đó tương tự như cộng thêm vào.

Ví dụ:

-3 – (-2) = -1 (tìm vị trí của số -3 trên trục số và đếm tăng lên thêm 2 vị trí.)

3 – 4 = -1 (tìm vị trí của số 3 trên trục số và đếm giảm đi 4 vị trí.)

Cách nhân các số nguyên

Đầu tiên, ta không để ý đến ký hiệu dấu âm của bất kỳ số nào nếu chúng có. Chỉ cần thực hiện phép nhân các số với nhau. Nếu cả hai số được nhân và bị nhân là số dương thì đáp số là số dương. Nếu cả hai số là số âm thì đáp số sẽ là số dương. Nếu một số là số âm và số kia là số dương thì đáp số là số âm.

Ví dụ:

9 x 9 = 81 (số dương nhân với số dương sẽ là số dương)

-9 x -9 = 81 (số âm nhân với số âm sẽ là số dương)

9 x -9 = -81 (số dương nhân với số âm sẽ là số âm)

-9 x 9 = -81 (số âm nhân với số dương sẽ là số âm)

Cách chia các số nguyên

Đầu tiên, ta không để ý đếm các ký hiệu dấu âm nếu chúng có. Chỉ cần thực hiện phép chia các số. Nếu cả số bị chia và số chia là số dương thì đáp số là số dương. Nếu cả hai số là số âm thì đáp số sẽ là số dương. Nếu một số là số âm và số kia là số dương thì đáp số sẽ là số âm.

Ví dụ:

63 ÷ 9 = 7 (số dương chia cho số dương sẽ là số dương)

-63 ÷ -9 = 7 (số âm chia cho số âm sẽ là số âm)

63 ÷ -9 = -7 (số dương chia cho số âm sẽ là số âm)

-63 ÷ 9 = -7 (số âm chia cho số dương sẽ là số âm)

Bài trướcBài tập vẽ các hình còn thiếu (dạng nâng cao) – Toán lớp 1
Bài tiếp theoChuyển đổi nhiệt độ từ Celsius (độ C) sang Fahrenheit (độ F)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây