Toán nâng cao lớp 9

Kiến thức Toán nâng cao lớp 9 bồi dưỡng HSG Toán 9: mẫu bài toán lớp 9, đề toán nâng cao lớp 9, sách toán nâng cao lớp 9.

Một số bài rút gọn biểu thức nâng cao – Toán lớp 9

0
Toannangcao.com gửi tới các em học sinh lớp 9 một số bài toán rút gọn biểu thức dạng nâng cao có lời giải chi...

Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao – Toán lớp 9

0
Để tính được giá trị một số biểu thức dạng nâng cao trong chương trình Toán lớp 9 các em cần phải khéo léo...

Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng – Nguyễn Đức Tấn

0
Sách Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng của tác giả Nguyễn Đức Tấn là một cuốn sách hình học nâng cao hay...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 9 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 9 tập 1 và tập 2" - tác giả Vũ Hữu Bình sẽ giúp học sinh...