Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao – Toán lớp 9

Để tính được giá trị một số biểu thức dạng nâng cao trong chương trình Toán lớp 9 các em cần phải khéo léo áp dụng kiến thức lý thuyết đã học.

Xem các ví dụ mà Toannangcao.com chia sẻ dưới đây để nắm được cách tính giá trị biểu thức (mà không sử dụng máy tính cầm tay) cho từng dạng bài.

Ví dụ 1: Tính giá trị của các biểu thức

Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9 Một số bài tính giá trị biểu thức nâng cao - Toán lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *