Sách bài tập Hình học 10 nâng cao

Sách bài tập Hình học 10 nâng cao gồm các bài tập hình học bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa Hình học 10 nâng cao.

Tác giả: Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách bài tập Hình học 10 nâng cao

Nội dung trong Sách bài tập Hình học 10 nâng cao được sắp xếp theo các chương của Sách giáo khoa Hình học 10 nâng cao. Sau đó là bài tập, cuối sách có lời giải.

*Xem online hoặc Download file Sách bài tập Hình học 10 nâng cao.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *