Sách bài tập Giải tích 12 nâng cao

Sách bài tập Giải tích 12 nâng cao gồm các bài tập đại số bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa Đại số 12 nâng cao.

Tác giả: Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm, Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh, Đặng Hùng Thắng – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sách bài tập Giải tích 12 nâng caoNội dung trong Sách bài tập Giải tích 12 nâng cao gồm có 4 chương, mỗi chương có nhắc lại tóm tắt kiến thức lý thuyết giải tích 12 quan trọng của chương. Sau đó là bài tập giải tích 12, cuối sách có lời giải.

*Xem online hoặc Download file Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *