Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 nâng cao gồm các bài tập bám sát từng chủ đề trong sách giáo khoa Đại số & Giải tích 11 nâng cao.

Tác giả: Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm, Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh, Đặng Hùng Thắng – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Nội dung trong Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 nâng cao gồm có 5 chương và bài tập ôn cuối năm. Mỗi chương có nhắc lại tóm tắt kiến thức lý thuyết giải tích và đại số 11 quan trọng của chương. Sau đó là bài tập đại số & giải tích 11, cuối sách có lời giải.

*Xem online hoặc Download file Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 nâng cao.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *