Sách bài tập Đại số 10 nâng cao

Sách bài tập Đại số 10 nâng cao gồm các bài tập đại số bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao.

Tác giả: Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh, Đặng Hùng Thắng, Lưu Xuân Tình – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sách bài tập Đại số 10 nâng cao

Nội dung trong Sách bài tập Đại số 10 nâng cao gồm có 6 chương, mỗi chương có nhắc lại tóm tắt kiến thức lý thuyết quan trọng của chương. Sau đó là bài tập, cuối sách có lời giải.

*Xem online hoặc Download file Sách bài tập Đại số 10 nâng cao.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *