Toán nâng cao lớp 8

Kiến thức Toán nâng cao lớp 8 bồi dưỡng HSG Toán 8: mẫu bài toán lớp 8, đề toán nâng cao lớp 8, sách toán nâng cao lớp 8.

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

0
Bất đẳng thức có nhiều ứng dụng trong giải toán, đặc biệt có thể áp dụng để giải các phương trình nghiệm nguyên. Tùy từng...

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

0
Với các bài toán nâng cao giải phương trình nghiệm nguyên dạng đơn giản chúng ta có thể giải bằng phương pháp dùng tính...

Giải PT nghiệm nguyên bằng cách xét số dư từng vế

0
Bằng cách xét số dư từng vế chúng ta có thể giải được phương trình nghiệm nguyên. Phương pháp này có thể chứng minh...

Sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 – Bùi...

0
Cuốn sách "Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8" dành cho học sinh lớp 8 muốn học làm những bài...

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 1, tập 2 – Vũ...

0
Cuốn "Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 1 và tập 2" - tác giả Vũ Hữu Bình sẽ giúp học sinh...