Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

Bất đẳng thức có nhiều ứng dụng trong giải toán, đặc biệt có thể áp dụng để giải các phương trình nghiệm nguyên.

Tùy từng trường hợp mà sử dụng bất đẳng thức giải PT nghiệm nguyên cho phù hợp.

1. SẮP THỨ TỰ CÁC ẨN

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

2. XÉT TỪNG KHOẢNG GIÁ TRỊ CỦA ẨN

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

3. CHỈ RA MỘT HAY NHIỀU NGHIỆM NGUYÊN

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

4. SỬ DỤNG CÁC BẤT ĐẲNG THỨC QUEN THUỘC

Một số bất đẳng thức cần lưu ý:

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

5. BÀI TẬP

Giải PT nghiệm nguyên bằng bất đẳng thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *