Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

Với các bài toán nâng cao giải phương trình nghiệm nguyên dạng đơn giản chúng ta có thể giải bằng phương pháp dùng tính chia hết.

Phương pháp giải PT nghiệm nguyên này cụ thể như sau:

1. SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

2. ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ƯỚC SỐ

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

3. TÁCH RA CÁC GIÁ TRỊ NGUYÊN

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

Sử dụng phương pháp chia hết giải PT nghiệm nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *