Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao

Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo được dùng trong môn Toán 12 phần Giải tích ở trường THPT.

Tác giả: Đoàn Quỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm, Đặng Hùng Thắng – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao

*Xem online hoặc Download file Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *