Sách 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 2 – Nguyễn Áng

Sách 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 2 là cuốn sách tham khảo cho học sinh lớp 2 ôn tập và bồi dưỡng kiến thức môn toán.

Tác giả: Nguyễn Áng (chủ biên) – Nguyễn Thị Bình – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 2 - Nguyễn Áng

Cuốn sách 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 2 này phân theo 2 phần. Phần thứ nhất gồm các đề toán được biên soạn theo từng tuần lễ trong năm học gồm 420 câu hỏi và bài tập. Phần thứ hai là một số gợi ý và hướng dẫn giải.

*Xem online hoặc Download file Sách 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 2 – Nguyễn Áng.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *