15 bài toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Bài 1: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số có các chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.

Đ/s: 987 + 102 = 1089

Bài 2: Số liền trước của số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là …..

Đ/s: 985

Bài 3: Số liền sau của số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là …..

Đ/s: 104

Bài 4: Trong một phép cộng hai số có 3 chữ số. Tổng lớn hơn số hạng thứ nhất 213 đơn vị. Số hạng thứ nhất lớn hơn số hạng thứ hai 300 đơn vị.

Số hạng thứ nhất là: ……..

Số hạng thứ hai là: …….

Tổng hai số đó là: ………..

Đ/s: 513, 213, 726

Bài 5: Phép trừ của hai số tròn trăm có hiệu bằng 700. Phép trừ đó có thể là những phép trừ nào?

Đ/s: 900 – 200; 800 – 100

Bài 6: Nhà bác Lan nuôi 35 con gà trống. Số gà trống ít hơn số gà mái là 57 con. Hỏi nhà bác Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Đ/s: 127 con

Bài 7: Tìm các số tiếp theo:

a) 1; 2; 4; 5; 7; 8; ….; ….;

b) 3; 4; 7; 12; 19; ….; ….;

Đ/s: a) 10; 11

b) 28; 39

Bài 8: Người ta ghép các khối lập phương nhỏ để tạo thành hình như dưới đây:

15 bài toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Sau đó người ta sơn tất cả các mặt xung quanh của khối đó. Hỏi có bao nhiêu mặt của các khối lập phương nhỏ không được sơn?

Đ/s:

Bài 9: Tổng của 2 số là 16. Hiệu của 2 số đó là 2. Tìm hai số đó.

Đ/s: 9 và 7

Bài 10: Tìm một số có 2 chữ số sao cho tích 2 chữ số bằng 18 và hiệu hai chữ số bằng 3.

Đ/s: 6 và 3

Bài 11: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108

b) 167 + 355 + 345 + 133

Đ/s:

Bài 12: Tính nhanh:

a) 997 + 18

b) 999 + 4

c) 999 + 99 + 9

d) 1999 + 199 + 19 + 4

Đ/s:

Bài 13: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … + 17 + 18 + 19

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899

Đ/s:

Bài 14: Có 4 đội bóng trong một bảng thi đấu bóng đá. Mỗi đội chơi với đội khác đúng 1 trận. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu trận đấu?

Đ/s:

Bài 15: Có 10 đội bóng trong một giải bóng đá. Mỗi đội chơi với đội khác đúng 1 trận. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu trận đấu?

Đ/s:

3 Comments

Add a Comment
  1. đề rất bổ ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *